I. Condiţii generale. Definiţii

 1. OPTI  este S.C. OPTI SYSTEMS SRL, persoană juridică română, având cod unic de înregistrare RO 18231679 şi care prestează servicii informatice, cunoscute mai departe ca servicii OPTI. Serviciile OPTI cu preţul pe bază lunară sunt numite servicii lunare cum ar fi, dar fără a se limita la: găzduire web, administrare remote de servere, statistici web.
 2. Clientul este persoana fizică sau juridică, română sau internaţională, care comandă şi foloseşte servicii OPTI.
 3. Utilizatorul este vizitatorul oricărei pagini din cadrul www.opti.ro, care înţelege că folosirea sa a site-ului nu beneficiază de nici o garanţie din partea OPTI şi se obligă să nu efectueze în cadrul vizitei sale nici un Abuz, definit conform acestui document, art. 18-21. În cazul unor daune faţă de terţi, utilizatorului i se aplică în totalitate şi dispoziţiile art 28-29, la fel ca şi art. 30, toate celelalte articole în care nu este menţionat explicit nefiindu-i aplicabile.
 4. Pentru clienţi, Termenii şi condiţiile se completează cu descrierile fiecărui serviciu OPTI comandat, cu descrierile modului de plată ales de client, precum şi cu Politica de mail OPTI, în versiunile disponibile spre vizualizare Clientului la data comenzii. Termenii şi condiţiile, împreună cu documentele complementare, au valabilitate de Contract între OPTI şi Client odată cu bifarea casuţei “Sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile Contractuale” în cadrul site-ului www.opti.ro, urmând să fie respectat de ambele părţi şi să producă efecte din acel moment.

II. Garanţii

 1. OPTI se obligă să menţină buna funcţionare a serviciilor OPTI, întocmai cu prezentarea lor disponibilă pe www.opti.ro la data comandării lor de către Client şi, implicit, încheierii Contractului. În cazul în care comanda s-a făcut pe mail, OPTI menţine buna funcţionare a serviciilor OPTI în forma prezentată în e-mailurile sale către Client.
 2. Buna funcţionare înseamnă funcţionarea la parametri constanţi în timp a serviciilor OPTI, pe întreaga perioadă plătită în avans şi cu respectarea tuturor facilităţilor prezentate ca incluse în serviciile OPTI. Prescurtările sau exprimările concise precum, dar fără a se limita la  “trafic nelimitat”, “filtru anti-virus şi anti-spam”, “acces FTP”, “activare instant a schimbărilor” se iau în sensul maximei disponibilităţi rezonabile din partea OPTI, cu garantarea unei bune funcţionări similare pentru toţi clienţii săi.
 3. Clientul este îndreptăţit să ceară returnarea de către OPTI a costului unei luni a oricărui serviciu lunar plătit în avans, în situaţia unei nefuncţionări globale a serviciului pentru 24 ore consecutiv - în cazul în care nefuncţionarea este imputabilă unor terţi, sau în situaţia unei nefuncţionări a respectivului serviciu pentru 12 ore consecutiv, - în cazul în care nefuncţionarea este imputabilă OPTI, maxim o dată în cadrul unei luni calendaristice.
 4. În afară de returnarea precizată la art 7, nici o daună sau prejudiciu suferite de client şi provocate de configurarea greşită, nefuncţionarea serviciilor OPTI, cazuri de forţă majoră nu pot fi despăgubite sau reparate de către OPTI. În cazul altor motive invocate de Client, despăgubirea sau reparaţiile nu pot întrece suma nominală plătită de Client pentru serviciile OPTI achiziţionate. Nici clientul, nici OPTI nu vor pretinde despăgubiri sau întreprinde nici un fel de acţiuni legale împotriva angajaţilor, asociaţilor sau personalului de orice fel al celeilalte părţi.
 5. OPTI se obligă să acorde asistenţă şi suport prin e-mail şi, în caz de urgenţă, prin telefon, tuturor clienţilor săi în implementarea şi folosirea serviciilor comandate.
 6. În cazul altor servicii OPTI decât cele lunare, obligaţiile OPTI faţă de client încetează odată cu predarea produselor, dacă nu sunt precizate explicit alte obligații prin certificate de garanţie / acte adiţionale.
 7. În cazul cumpărării prin OPTI de nume de domenii, altele decât cele .ro, OPTI este delegatul clientului pentru operarea oricăror modificări tehnice asupra acestora. OPTI se obligă să răspundă solicitărilor clientului în privinţa lor în maxim 12 ore de la primirea unui mesaj electronic pe una dintre adresele de suport prezentate la www.opti.ro. Clientul se obligă să respecte toate reglementările specifice înregistrării numelor de domenii respective.
 8. Domeniul, subdomeniile şi toate paginile din cadrul opti.ro sunt oferite "aşa cum sunt", fără nici o obligaţie din partea OPTI faţă de client sau utilizator, OPTI putând să le schimbe după dorinţă, cu respectarea bunei funcţionări a serviciilor OPTI plătite de client.

III. Confidenţialitate. Contul de utilizator

 1. OPTI se obligă să păstreze confidenţialitatea oricăror date şi informaţii comunicate de către Client sau utilizator, introduse sau primite de acesta în cadrul site-urilor OPTI sau pe baza serviciilor OPTI, cu excepţia efectuării de statistici de folosire a serviciilor OPTI.
 2. Toate informaţiile şi comunicările purtate între OPTI şi Client sau utilizator, prin e-mail, fax, telefon sau în cadrul unei întâlniri au caracter confidenţial. Dezvăluirea de către client a informaţiilor cu valoare comercială transmise se consideră Abuz.
 3. Responsabilitatea pentru activarea şi posibilitatea folosirii produselor comandate şi plătite de Client revine în totalitate OPTI. În caz de plată prin card, responsabilitatea pentru derularea tranzacţiilor revine procesatorului de plăți.
 4. Clientul primeşte un cont informatic OPTI Control Panel pentru administrarea unor Servicii OPTI. Clientul se obligă să folosească numai în limitele contractuale contul informatic, acesta fiind un serviciu OPTI oferit gratuit şi să nu îl înstrăineze.
 5. Contul de OPTI Control Panel al clientului poate fi şters (încetat) de către OPTI după suspendarea pentru neplată a serviciilor lunare sau în caz de abuz potrivit art. 26.

IV. Abuz

 1. Următoarele folosiri ale serviciilor OPTI sunt interzise. Ele sunt considerate Abuzuri, atrăgând atât responsabilitatea faţă de terţi, dar şi responsabilitatea faţă de OPTI de recuperare a daunelor produse imaginii OPTI sau contractelor comerciale încheiate de OPTI cu terţi:
  1. Spam – trimiterea de emailuri nesolicitate prin folosirea serviciilor OPTI, potrivit Politicii de mail OPTI ;
  2. Date false – înregistrarea sub date false sau încercarea de falsificare a identităţii, prin folosirea serviciilor OPTI;
  3. Pornografie – afişarea, publicarea sau trimiterea repetate de texte, imagini sau filme obscene prin folosirea Serviciilor OPTI;
  4. Materiale protejate de copyright – afişarea, deţinerea sau trimiterea prin folosirea serviciilor OPTI a unor fişiere de orice fel, cu violarea legii drepturilor de autor, precum şi preluarea unor mărci sau specificaţii originale din cadrul Serviciilor OPTI, fără acordul deţinătorilor;
  5. Sabotaj – conceperea, publicarea sau implementarea prin folosirea serviciilor OPTI de programe / informaţii de natură să consume resursele serverelor, oricăror calculatoare, să genereze îngreunarea activităţilor informatice sau orice efect de masă negativ. Este interzisă rularea programelor de tip server şi conexiunile la servere de IRC;
  6. Intenţii ilegale – afişarea, deţinerea sau trimiterea  repetate, prin folosirea serviciilor OPTI, de informaţii, sfaturi, ghiduri de ajutor pentru comiterea unor fapte sancţionate de legea română;
  7. Activităţi ilegale – afişarea, deţinerea sau trimiterea, prin folosirea serviciilor OPTI, a oricăror conţinuturi care, în interacţiune cu un terţ de bună credinţă, ar produce o încălcare a legii române;
 2. În cazurile considerate uşoare ale oricărui abuz, OPTI va trimite o atenţionare prin e-mail, urmând ca clientul să îndepărteze Abuzul în termen de 3 zile lucrătoare, în caz contrar serviciile fiind suspendate parţial sau total.
 3. În cazurile considerate grave de abuz, OPTI va suspenda parţial sau total serviciile, urmând să investigheze prejudiciile produse şi să acţioneze după gravitate.
 4. OPTI îşi rezervă dreptul să verifice prin personalul său respectarea Contractului de către client, putând cere copii ale documentelor doveditoare pe care acesta se obligă să i le pună la dispoziţie în maxim 5 zile lucrătoare.

V. Desfacerea, întreruperea, suspendarea, încetarea serviciilor OPTI

 1. Clientul nu are dreptul de a desface Contractul unilateral în următoarele situaţii: pentru serviciile plătite în avans și în cazul unui abuz comis de client în cadrul folosirii serviciilor OPTI.
 2. OPTI are dreptul de desfacere unilaterală a contractului, după trimiterea unei atenţionări prin e-mail cu cel puţin 30 zile înainte, urmând să returneze banii plătiţi în avans de către Client pentru folosirea unor servicii lunare. Nu se va returna echivalentul taxelor poştale şi al comisioanelor financiare plătite de OPTI către terţi.
 3. Serviciile lunare de găzduire virtuală şi poştă electronică pot fi testate gratuit de Client cu acordul OPTI, înainte de prestarea efectivă a serviciilor.
 4. Suspendarea este măsura de încetare a accesibilităţii serviciilor OPTI, luată de OPTI în cazul neplăţii la termenul lunar de plată sau în caz de Abuz. Odată cu remedierea problemei (plata sumei datorate sau corectarea abuzului), se va relua funcţionarea serviciilor.
 5. În cazuri necorectate de Abuz, OPTI va dispune desfacerea Contractului şi încetarea Serviciilor OPTI plătite de Client, la cel puţin 10 zile lucrătoare de la suspendarea lor şi după o notificare prin e-mail. Încetarea mai poate surveni şi pentru Serviciile Lunare cu folosirea întreruptă dar nereluată timp de 12 luni.
 6. În cazul suspendării motivate sau încetării serviciilor, OPTI nu poate fi făcut răspunzător pentru returnarea vreunui avans, plată de despăgubiri sau recuperarea de către Client a oricăror materiale informatice.

VI. Responsabilitatea juridică faţă de terţi

 1. În cazul oricăror daune cauzate către terţi de informaţii la oferirea sau disponibilizarea cărora au conlucrat activitatea de orice fel a clientului sau utilizatorului şi infrastructura serviciilor OPTI, responsabilitatea juridică aparţine în totalitate clientului sau utilizatorului.
 2. OPTI respectă proprietatea intelectuală a clienţilor săi şi a oricărui terţ şi va folosi în oferirea serviciilor sale informatice doar metode legale. În cazul în care clientul sau utilizatorul consideră că anumite porţiuni din serviciile OPTI încalcă proprietatea intelectuală, OPTI se obligă să răspundă în 5 zile lucrătoare la orice sesizare detaliată primită prin e-mail.

VII. Colectarea de date cu caracter personal

 1. SC OPTI Systems SRL este operator înscris în Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 9691
 2. OPTI poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal (prin care puteti fi identificat) dar numai cu acordul dumneavoastra in formularele in care confirmati acordul cu prezentii Termeni si conditii.
 3. Folosim datele cu caracter personal colectate in urmatoarele scopuri:
  • Pentru a ne asigura ca site-ul OPTI raspunde nevoilor dumneavoastra.
  • Pentru a livra serviciile noastre online cum ar fi dar fara a se limita la web hosting, achizitionare nume de domenii samd.
  • Pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului, cum ar fi dar fara a se limita la OPTI Control Panel.
  • Pentru mentinerea unei relatii online cu clientii nostri similara unei relatii comerciale traditionale.
 4. OPTI colecteaza informatii si le prelucreaza in date statistice despre ce pagini accesati in interiorul site-ului., inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. OPTI poate folosi in cadrul site-urilor cookies.
 5. OPTI poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor OPTI declarate sau implicite in prezentii Termeni si conditii
 6. Atunci cand OPTI este solicitat legal sa furnizeze date cu caracter personal, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii obiectului solicitarii.
 7. OPTI nu vinde, distribuie, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.
 8. Persoana care a trimis date cu caracter personal catre OPTI are urmatoarele drepturi, conform Legii nr.677/2001:
  a) Dreptul la informare (art.12)
  b) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de OPTI.
  c) Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si in mod gratuit, urmatoarele:
  i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
  ii) transformarea datelor personale nelegale in date anonime;
  iii) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. i) si ii).

  d) Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, in mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
  e) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost incalcate.
  f) Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art.25).

VIII. Dispoziţii finale

 1. În caz de conflict între două sau mai multe specificaţii din documente diferite din cadrul Contractului, sau a două sau mai multe articole din prezentul document, se va alege interpretarea lor în complementaritate, atunci când este posibilă. În caz contrar, articolele cuprinse în prezenţii Termeni şi condiţii prevalează. Invaliditatea unei specificaţii din cadrul Contractului între OPTI şi Client nu afectează validitatea oricărei alteia.
 2. OPTI poate modifica unilateral fără notificare aceşti Termeni şi condiţii şi documentele complementare din cadrul Contractului. Pentru vechii clienţi, noile specificatii devin aplicabile începând cu a 30-a zi de după publicarea lor pe site-ul www.opti.ro. Clientul se obligă să verifice bilunar apariţia unor astfel de modificări . Prelungirea folosirii unor  servicii OPTI şi adăugarea unor noi servicii cad sub incidenţa Termenilor şi condiţiilor şi a documentelor complementare de la data respectivă.
 3. OPTI şi Clientul, în calitate de părţi la contract, vor rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile apărute, atunci când este posibil. În caz contrar, competenţa de judecată aparţine instanţelor de la sediul OPTI.

Ultimele

articole

Descoperă ultimele noastre tutoriale în materie de dezvoltare software și află mai multe despre noile lansări de proiect.
Citește blogul nostru