Provocare

Sistemul de distribuție anterior era unul manual și slab administrat.
Problemele vechi au trebuit să fie investigate și clarificate înainte de automatizare. Întrucât sistemul implica mai mult de 1000 de avocați care au primit sarcini de la Asociația Baroului, beneficiarii au trebuit consultați pentru ca noul sistem să fie echitabil și acceptat pe scară largă.
A trebuit să alegem o tehnologie pentru a distribui sarcinile și a primi răspunsurile..
Am propus ca soluția sa se bazeze pe trimiterea și primirea de SMS-uri, pe care le-am contractat de la terți după cercetarea pieței.
Viteza și fiabilitatea au fost de o importanță capitală.
Unele sarcini trebuiau acceptate de cel puțin un avocat în cel mult 30 de minute, oferind în același timp o șansă echitabilă celorlalți.

Bucharest Bar Association
"Echipa de la OPTI se remarcă prin angajamentul ferm față de termenele limită și evitarea depășirilor financiare, prin adaptabilitatea soluțiilor lor la nevoile noastre în continuă schimbare și pentru calitatea generală a implementării software-ului. Vom continua colaborarea noastră pentru a îndeplini alte nevoi ale Baroului în alte proiecte."
Baroul București

Soluția

OPTI a contribuit la livrarea unui sistem automat de distribuire corectă și corectă a sarcinilor utilizând un flux în șase pași.

  • Lansarea mai multor consultări deschise cu beneficiarii (avocații) pentru a proiecta un sistem corect de atribuire.

  • Modelarea și simularea regulilor pentru noul sistem. Datele anterioare au fost analizate pentru a certifica că un astfel de sistem ar avea ca rezultate financiare egale pentru fiecare avocat.

  • Software personalizat dezvoltat de OPTI care permite introducerea sarcinilor, distribuirea acestora și primirea răspunsurilor beneficiarilor.

  • Implementarea unui furnizor de SMS pentru trimitere și răspuns.

  • Integrarea cu site-ul oficial al Baroului pentru a permite avocaților să vadă sarcinile distribuite.

  • Instruirea angajaților și prezentarea publică a noului sistem.

  • Crearea unui proiect pilot pentru testarea sistemului pe un număr inițial limitat de sarcini și beneficiari.

  • Lansare largă, cu o perioadă de răspuns rapid, când toate reclamațiile și rapoartele au fost investigate ca situații de urgență.

Principalele tehnologii utilizate au fost PHP, MySQL, memcache, SOAP si API-uri JSON REST. OPTI asigură în continuare sprijinul și întreținerea soluției pentru client.

Marian Călborean
"A trebuit să alegem tehnologiile testate în timp pentru a garanta disponibilitatea ridicată și redundanța unui sistem cu o asemenea responsabilitate. În fiecare oră, noi sarcini sunt introduse în sistem. Sistemul alege la întâmplare un avocat corespunzător și ii cere să o accepte. În caz de refuz, sarcina este redistribuită. Mă bucur că proiectul a fost pe deplin funcțional în mai puțin de patru luni. "
- Marian Calborean, managing partner, OPTI
Interesat?

Interesat?

Contactează-ne

Repere și rezultate

Viteză și disponibilitate ridicată

Programarea personalizată garantează puține dependențe încărcate. Tehnologiile de bază (PHP, MySQL, memcache) sunt optimizate pentru viteză. Există si un plan de rezervă.

Integrări API

Integrările API JSON permit extinderea sistemului la viitorii furnizori de SMS / e-mail. API-urile JSON sunt utilizate pentru publicarea sarcinilor pe site-ul public.

Trimitere și răspuns SMS

Sarcinile sunt trimise fiecărui avocat prin SMS. În cazul în care le acceptă, primesc mandatul oficial. Dacă refuză, altcineva este încercat până la acceptare.

Corectitudinea și egalitatea rezultatelor

Sistemul alege în mod aleatoriu avocații care au același număr de sarcini distribuite anterior. O analiză statistică a dovedit că acest lucru ar duce la rezultate corecte.

Flexibilitate și preferințe

Sistemul permite beneficiarilor flexibilitate în alegerea ferestrelor de disponibilitate și a tipurilor de sarcini pe care să le primească, fără a afecta corectitudinea sistemului.

Transparență și trasabilitate

Sistemul publică datele istorice pentru orice posibilă inspecție. Sunt păstrate atât mesajele trimise, cât și primite, împreună cu justificarea fiecărei alegeri individuale.

Tehnologii

folosite

50+
platforme
... plus orice altă
sursă de date
JavaScript
React
Python
Java
PHP
Node.js
MySQL
MongoDB

Ultimele

articole

Descoperă ultimele noastre tutoriale în materie de dezvoltare software și află mai multe despre noile lansări de proiect.
Citește blogul nostru